TreeGuard – chránič stromů

81.99 162.99 

TreeGuard je dostupný v 2 velikostech, aby dokázal ochránit každý strom.

Nezapomeňte kombinovat obě varianty podle věku a průměru stromů ve Vaší zahradě.

Katalogové číslo: GR Kategorie: Štítek:

Popis

Produkt TreeGuard dokáže ochránit kromě stromů a keřů i zahradní nábytek, sloupky, dopravní značky, sazenice a mnoho jiných předmětů před trávou, plevelem a jinými nečistotami. Díky tomu, že účinně zabraňuje zatravňování, se už více nebudete muset omezovat a zdržovat opatrností při sečení jakékoliv zahrady.

Mezi hlavní výhody patří:

  • Jednoduché sekání
  • Robustní a estetický design
  • Přizpůsobitelný průměr

Další informace

Hmotnost 100 g
Max. průměr stromu

115 mm, 305 mm

Prečítajte si prosím tieto pokyny pre správne použitie Vášho produktu TreeGuard, vhodného na ochranu stromov, kríkov, stĺpikov, značiek, záhradného nábytku a iných vecí/ďalej už len chráneného predmetu/.
Tento návod na použitie obsahuje dôležité a užitočné informácie ohľadne správnej inštalácie, používania a údržby Vašich chránených predmetov produktom značky TreeGuard. Pozorne si prečítajte a dodržujte inštrukcie obsiahnuté v tomto návode. Nevykonávajte žiadne úpravy, ktoré nie sú spomenuté v tomto návode. Nesprávna montáž môže obmedziť vlastnosti produktu a jeho životnosť.
Návod na použitie:
1. Vyčistite okolie chráneného predmetu od trávy a iných nečistôt.
2. Zahlaďte okolie chráneného predmetu, na ktoré umiestnite TreeGuard.
3. Odmerajte priemer chráneného predmetu a podľa potreby prispôsobte vnútorný priemer TreeGuardu vylomením častí pozdĺž perforácie na oboch poloviciach.
4. Priložte obe polovice k sebe, tak aby obopínali chránený predmet a miernym pritlačením ich spojte pomocou rýchlo upínacích zámkov k sebe.
5. Uistite sa ,že obe polovice sú k sebe pevne spojené a obopínajú chránený predmet tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
Záručné podmienky:
Na TreeGuard je záručná doba dva roky na akékoľvek výrobné závady, alebo vady materiálov.
V prípade záručnej vady sa dodávateľ na základe tejto záruky zaväzuje diel, alebo produkt bezplatne opraviť, alebo nahradiť.
Opotrebovanie spôsobené používaním a poruchy, za ktoré nie je výrobca zodpovedný nie sú kryté zárukou.
Poškodenie alebo zničenie spôsobené nevhodným používaním, nesprávnou montážou, alebo nedostatočnou údržbou, ako je uvedené v návode na použitie nie sú kryté touto zárukou.
Vždy si uchovajte doklad o kúpe, táto záruka nekryje produkty, ktoré boli zničené, alebo upravené.
Vyrobené v EU – tento návod na použitie produktov TreeGuard je dostupný v origináli na:
www.treeguard.com

Lesen Sie bitte diese Anweisungen für die richtige Anwendung Ihres Produktes TreeGuard durch. TreeGuard eignet sich zum Schutz von Bäumen, Sträuchern, Säulen, Schildern, Gartenmöbel und anderen Sachen /weiter nur eines geschützten Gegenstands/.
Diese Gebrauchsanweisung beinhaltet wichtige und nutzbare Informationen hinsichtlich der richtigen Installation, Anwendung und Aufrechthaltung Ihrer durch TreeGuard Produkte geschützten Gegenstände. Lesen Sie aufmerksam durch und befolgen Sie die in dieser Anweisung enthaltene Instruktionen. Verrichten Sie keine Aufbesserungen, die in dieser Anweisung nicht erwähnt sind. Falsche Montage kann die Eigenschaften und Lebensdauer des Produktes begrenzen.
Gebrauchsanweisung:
1. Reinigen Sie die Umgebung des geschützten Gegenstands vom Gras und anderen Unreinheiten.
2. Glätten Sie die Umgebung des geschützten Gegenstands, auf die Sie TreeGuard plazieren.
3. Messen Sie den Durchmesser des geschützten Gegenstands und je nach Bedarf passen Sie den Innendurchmesser von TreeGuard an, indem Sie die Teile entlang der Perforation ausbrechen.
4. Legen Sie beide Hälfte nebeneinander an, so dass sie den geschützten Gegenstand umklammern und bei mäßigem Druck verbinden Sie die Teile mit Hilfe des Schnellspannschlosses.
5. Bitte gehen Sie sicher, dass beide Teile fest miteinander verbunden sind und sie klammern das geschützte Gegenstand so um, dass es nicht zu seiner Beschädigung kommt.
Garantiebedingungen:
Gewährleistungsfrist bei TreeGuard ist zwei Jahre auf egal welche Fabrikationsfehler des Produktes, oder Mängel am Material.
Im Falle eines Mangels innerhalb der Gewährleistungsfrist verpflichtet sich der Lieferant, aufgrund dieser Garantie, den Teil oder das Produkt kostenlos zu reparieren oder zu ersätzen.
Abnutzung durch Gebrauch und Störungen, für die der Hersteller nicht verantwortlich ist, sind nicht durch dir Garantie abgedeckt. Beschädigung oder Zerstörung durch unangemessene Nutzung, falsche Montage oder unzureichende Aufrechthaltung, wie es in der Gebrauchsanweisung erwähnt ist, abdeckt die Garantie nicht.
Bitte behalten Sie immer einen Kaufnachweis, diese Gewährleistungsfrist deckt keine zerstörten oder ausgearbeiteten Produkte ab.
Entwickelt und hergestellt in der EU. Die Aktuelle Version des Handbuchs finden Sie unter:
www.treeguard.eu

Přečtěte si prosím tyto pokyny pro správné použití Vašeho produktu TreeGuard, vhodného na ochranu stromů, keřů, sloupků, značek, zahradního nábytku a jiných věcí / dále už jen chráněného předmětu /.
Tento návod k použití obsahuje důležité a užitečné informace ohledně správné instalace, používání a údržby Vašich chráněných předmětů produktem značky TreeGuard. Pozorně si přečtěte a dodržujte instrukce obsažené v tomto návodu. Neprovádějte žádné úpravy, které nejsou zmíněny v tomto návodu. Nesprávná montáž může omezit vlastnosti produktu a jeho životnost.
Návod k použití:
1. Vyčistěte okolí chráněného předmětu od trávy a jiných nečistot.
2. Zahlaďte okolí chráněného předmětu, na které umístíte TreeGuard.
3. Změřte průměr chráněného předmětu a podle potřeby přizpůsobte vnitřní průměr TreeGuardu vylomením částí podél perforace na obou polovinách.
4. Přiložte obě poloviny k sobě, tak aby obepínaly chráněný předmět a mírným přitlačením je spojte pomocí rychle upínacích zámků k sobě.
5. Ujistěte se, že obě poloviny jsou k sobě pevně spojeny a obepínají chráněný předmět tak, aby nedošlo k jeho poškození.
Záruční podmínky:
Na TreeGuard je záruční doba dva roky na jakékoliv výrobní závady, nebo vady materiálu.
V případě záruční vady se dodavatel na základě této záruky zavazuje část, nebo produkt bezplatně opravit nebo nahradit.
Opotřebení způsobené používáním a poruchy, za které není výrobce odpovědný nejsou kryty zárukou.
Poškození nebo zničení způsobené nevhodným používáním, nesprávnou montáží, nebo nedostatečnou údržbou, jak je uvedeno v návodu k použití nejsou kryty touto zárukou.
Vždy si uschovejte doklad o koupi, tato záruka nekryje produkty, které byly zničeny, nebo upravené.
Vyrobeno v EU – tento návod k použití produktů TreeGuard je dostupný v originálu na:
www.treeguard.eu

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „TreeGuard – chránič stromů“